FANDOM


Sa prosedènci de sa vestimenta baléà es aràbica. Per una banda sas dònas emb so rebosillo que cubrêx es cap, generalment de punt de ganxet, emb una llarga truñélla que solía sê natural. Es “gipó” o giqueta que se fitsa dins sa falda, de tres cuars de màniga y emb botonaduras d’ò a s’antebràs cuand se vestêx de festa; sa vestimenta per es trajje típic comú empleya un devantal de tela de llengo mallorquina y sa falda es ample y va fins a n’es pèus.

Per s’altra, ets hòmos emb sos calsons llargs a lo ample o “bombachos”, aquí anomenads en bufas (de procedènci libanesa-turca), s’espardeña totalment cubèrta y es “gipó” o giqueta curta emb so mocadó a n’es cap, fitso emb un nuu a sa part de derréra, en cuand a mallorquins y menorquins. Sa d’ets ibissêncs son una evolusió de sa d’es fenicis cartaginesos (púnics); sas dònas, ademés de du sa matéxa truñélla que sas mallorquinas y menorquinas, s’adorna emb mols de collàs, sa majoría emb forma de dobble cucurucho; y ets hòmos poc més o manco com ets argelins (descendens dirèttes d’es púnics), però emb so gorro pròpi d’Ibissa. Parescud a n’es gorro frigi, qu’ês es que dúan es marsellesos y catalans, d’es qu’ets originals antigs no duyan cap rivêt de cap classe ni coló a Cataluña.

Encanvi es trajje típic mallorquí per sas feynas d’es camp es més comú, no s’empleyan alhàjas, se tapa sa falda y ets hombros emb un gran mocadó de bolíc, y se colòcan un mocadó fitso a n’es capell, qui les protegêx d’es sol. Es capell sòl sê de palma o palmito, planta palmiféra autòttona de sas Islas Baléàs.