FANDOM


Sa sèrra de Tramuntana ês sa principal sèrra de sas Islas/Illas Baléàs. Sa sèrr'està situada a n'es nordoest de s'isla/illa de Mallorca, d'aquí's séu nom, ja que sa tramuntana ês es vent qu'arriba d'aquesta direcció, encaraque més concretament es séu component nord, lo qu'ês es vent de Tramuntana segóns sa ròsa d'es vens locals (mediterranis). Es séu origen sa remonta a n'es replegament alpí de s'éra secundari.