FANDOM


Bandera del Reino de Mallorca

Es Réyne de Mallorca va sê cread p'es Jaume I después de sa conquista de Mallorca a s’añ 1231. El 1260 morí N'Anfós, es primogènit del réy (qui anava a heredà Aragó y Valènsi). Llavonsas, En Jaume va redattà un nou testament p'es que s'otorgava Mallorca a n'es séu fiy En Jaume. Aquesta disposissió constituêx s'origen d'es Réyne privatíu de Mallorca, estrutturant de fórma definitiva a n'es testament de 1272. Axí, cuand En Jaume I morí el 1276, sa Corona d'Aragó quédà p'es fiy majó, En Pére (conegud com En Pére es Gran), y's réyne de Mallorca p'es siguent, En Jaume, que reynaría emb so nom de Jaume II.


Llista de réys de Mallorca Editar