FANDOM


Sa fundassió Jaume III de Mallorca ês una fundassió formada per engiñés, hotelés, professós, escritós, missès y d’altres porfessionals lliberals que s’han juntad per dinnificà y prestigià sas modalidats insulàs, principalment es mallorquí.

Sa Fundassió Jaume III té com objettíu contribuí a créà un estat d’opinió favorabble dins de sa sociedat mallorquína que permêtiga anà incorporand sas particularidats llingüísticas d’es mallorquí a s’estandar oficial que s’utilisa aquí a Sas Baléàs, a s’escòla, a sas administrassions públicas, a s’universidat, a n’es mitjans de comunicassió púbblics. Aquex estat d’opinió per dinnificà es mallorquí tendría a mitj y llag plas sas següens métas:

  1. Elaborassió d’un modèl de mallorquí per tota casta d’usos formals que dóngiga preferènsi a sas fórmas insulàs devant sas pròpis de Cataluña, y que s’acabaría concretand emb s’edissió d’un llibre d’estil.
  2. Revisió i/o deplegamnet de S’Estatut d’Autonomía pêrque se prestigii es mallorquí de fórma efettiva y no de fórma retòrica, com fins ara. Axò vol di dinnificarló a nivel oral y també a nivel escrit.
  3. Espéciàl protecsió d’es mallorquí a sas escòlas, a sas administrassions y a n’es mitjans de comunicassió púbblics, fomentand de vê y de fórma decidida que sas modalidats insulàs “serán objètte d’estudi y de protecsió”, tal com prescríu s’Estatut.