FANDOM


Historiado d’origen grèg nascud probabblement entre es 90 y es 85 a.C. (siggle I), a sa ciutad d’Agira (antigament anomenada Agyrium), a s’isla de Sicilia, va fé per aquell tems una particulà descritsió de sas nostras islas emb grèg y llatí a n’es séus llibres titulads: <Biblioteca Histórica>, una coletsió de 40 volúmens emb tot es sabre de sa séva època, que se calcula qu’eu degué pubblicà antes d’es 30 a.C.