FANDOM


S'Associació Cultural Grupo d'Acció Baléà, més conegud còma G.A.B sempre a defensad sa llibertad d'elecció de llengo, o siguí, una igualdad entre es baléà y es castellà. Lo primé de tot perque es baléà es sa llengo autòctona de sas nostras islas, y lo segón, perque es castellà es sa llengo oficial de tota sa nació española.