FANDOM


S'Arc de s'Almudayna ês una porta d'origen romà que formava part d'es recinte amurallad de sa Palma romàna. En tems de s'època islàmica éra una de sas portas que donavan accés a sa zona administrativa de s'Almudayna. Va sê tranformada a lo llarg de s'Edat Mitja, primé p'es musulmans y llevònses p'es cristians. Attualment està mólt modificada y no té sas características d'ets arcs àrabés.